2017. május 27., szombat

SZLOVÁKIA: Pozsony (Bratislava)


Pozsony Szlovákia fővárosa, Európai jelentőségű utak keresztező pontján alakult ki, ott ahol az Alpok északkeleti előhegyei és a Kárpátok délnyugati nyúlványai, valamint a Dunamenti síkság és a Bécsi medence érintkeznek egymással.A különféle tájak és népek találkozása és az igen fontos vízi út, a Duna, gyorsította a fejlődését. Így vált Pozsony a Duna völgyének egyik legfontosabb,legforgalmasabb,legszebb városává. A szlovákiai politikai,társadalmi, művészeti, tudományos és gazdasági élet központja. A mohácsi csata után hosszú időn át Pozsony volt Magyarország fővárosa(1531-1784). 1784-ben a főhivatalnokok átköltöztek Budára,az országgyűlés azonban egészen 1848-ig továbbra is Pozsonyban ülésezett. Itt zajlottak le a híres reformkori országgyűlések, amelyekhez Kossuth, Széchenyi, Kölcsey, Wesselényi és a nemzeti újjáéledés más nagy alakjainak neve s működése fűződik. A magyar királyokat 1563-óta a pozsonyi Szent Márton templomban koronázták meg. A századforduló idején Pozsony az egyik legjelentősebb ipari város. Kábel, gép, dinamit, gumi és edénygyára, több textilüzeme, a gyerekek elött különösen népszerű Stollwerck csokoládégyára, valamint gazdag élelmiszeripara Monarchia szerte híres volt.
Az első világháború befejezése után Pozsony Szlovákia fővárosa lett,noha az osztrákok is igényt tartottak rá. Ettől kezdve minden tekintetben Szlovákia központjává vált. Megnőttek a peremkerületek, számos szomszédos községet Pozsonyba olvasztottak. Pedig meg kellett küzdenie a központi fekvés hiányának minden hátrányával: Szlovákia délnyugati csücskében fekszik s a kezdeti időkben mindössze egyetlen vasútvonal kötötte össze az ország keleti részével, Kassával.
Pozsony híres szülöttei: Kempelen Farkas, Rómer Flóris, Fadrusz János, Zsigmondy Vilmos, Lóczy Lajos,Aulich Lajos, Több hangversenyt adott a városban Mozart és Liszt Ferenc. Bartók Béla is sokat tartózkodott Pozsonyban,mivel az édesanyja itt volt tanárnő.


Szlovák Nemzeti SzínházMihály kapu

A Mihály kapu az óváros egyetlen megmaradt kapuja. Ma már nem eredeti formájában látjuk az 51 méter magas gótikus alépítményű torony a sok átépítés után barokk stílusú bronzkupolát kapott,a kupola tetején Szent Mihály szobra áll. Ha a Mihály kapu előhídján átsétálunk, magunk alatt látjuk az eredeti várárkot,egykor csapóhíd vezetett rajta keresztül. 

Pozsony legrégebbi gyógyszertára a  14.században alapított Vörös Rák nevű patika.


Pozsonyi vár


A Vár hatalmas, négyszögű, négytornyú tömbje magasan emelkedik a város fölé. A hatalmas udvarokat körülvevő épület közelről is olyan lenyűgöző hatást kelt,akárcsak messziről. A mai formájában sok évszázad alatt alakult ki a pozsonyi vár.A vár Koronatornyában őrizték a magyar királyi koronázási ékszereket,A jó pásztor háza 1760 körül épült, nevét a ház sarkán lévő jelkép után kapta, mivel a kis szobrocska Krisztust, a jó pásztort ábrázolja.


Szent Márton székesegyház
Pozsony legnagyobb,legdíszesebb és legrégebbi temploma. A dóm tornya 85 méter magas,s tetején 3x4 méteres kővánkosra helyezett, 3 mázsa súlyú, aranyozott királyi korona csillog. Ez emlékeztet arra hogy 1563- 1835 között itt koronázták a magyar királyokat és királynékat. A szentély falába, baloldalt táblán vésték be az uralkodók nevét: 11 királyét és 8 királynéét. A dóm kriptájában érsekek, püspökök, a Pálffy család tagjai nyugszanak, s itt van eltemetve Pázmány Péter is. 

Fő tér,Pozsony legszebb és legrégebbi tere.
Itt tartották a vásárokat, a népgyűléseket,itt végezték ki a bűnösöket. 
A tér közepén áll a II.Miksa császár parancsára épült művészi Roland kút.
A teret a régi gazdag pozsonyi polgárok házai szegélyezik, legtöbbjük a 18.században épült. Roland kút


Kandi aki napjait kíváncsi nézelődéssel tölti.


Fotók: NOVANTA


2017. május 20., szombat

MAGYARORSZÁG: Jági tanösvény


Pilisszentiván mellett, a térképen ma Vadász rétként feltüntetett terület hagyományos neve Jági rét volt, melyet a településen élő német lakosság használt. Az útvonal teljes kört alkot, tehát a kezdő és egyben a végállomás a pilisszentiváni sportpálya és a Villa Negra vendéglő parkolójában van. A tanösvény teljes hossza 3,5 km, mely mintegy 2 óra alatt bejárható. Az útvonalon 6 állomás található, melyek a tanösvény füzet segítségével részletesen bemutatják a terület geológiai, állattani, növénytani értékeit.
Hárshegyi homokkő


Jági tó
Kilátás a Kis-és Nagy szénásra


Fotók: NOVANTA