2017. június 4., vasárnap

HORVÁTORSZÁG: Klissza (Klis) vára- Split


A vár története

Klissza vára Dalmáciában, Splíttől északkeletre, a Kozjak és Mosor hegység hágója közelében épült.
Horvátország egyik legjelentősebb erődítménye, stratégiai fontossága miatt kiemelkedő szerepe volt a múltban. Az időszámításunk előtti II.századtól ezt a vidéket az illír Delmata törzs népesíti be. Klissza váráról az első említés- a 10.század derekán-a római Clissa erődítmény avarok és szlávok által történt elfoglalására vonatkozik, amely a 7.század elején elősegítette Salona város meghódítását, miután ezen a vidéken horvátok telepedtek le. Két évszázaddal később Klissza már az uralkodók birtoka és a horvát állam egyik központja.
Trpimir herceg idejében, 852-ben udvari birtokként emlegetik,majd az óhorvát tengermelléki Klis megye székhelyévé válik. A 11.század végén kihal a horvát népi dinasztia és Klis a horvát-magyar királyok fennhatósága alá kerül. Egyikük, IV.Béla 1242 -ben a tatárjárás folyamán itt húzódik meg a családjával,lánya a későbbi Szent Margit is itt született.
Klisszát a 12.század végén a legtekintélyesebb horvát nemesi család a bribiri Subic hercegek birtokolják, majd 1335-től a király várnagyainak védelme és közigazgatása alá kerül.
Klissza múltjának legviharosabb időszaka a 16.század kezdete. Ebben az időben kerül sor a törökök legnagyobb előrenyomulására a horvát területeken. Ekkor Petar Kruzic várkapitánynak,Klissa város hercegének kiemelkedő szerepe volt a vár védelmében. Uszkókjaival két és fél évtizeden keresztül sikeresen ellenállt a törökök támadásainak és ostromainak. Halála után, 1537.március 12-én Klis a török kezére került és ezzel Dalmáciában elesett a legerősebb horvát erődítmény.
A Jadro folyó 111 évig képez határt a török Klis és a velenceiek fennhatósága alatt álló Split között. Egy felszabadítási kísérlet során Ivan Alberti és Nikola Cindro spliti nemesek vezetésével 1596 áprilisában a horvátok visszahódítják az erődítményt, azonban a törökök május végén ismét elfoglalják. Ezúttal a védők segítségére siető Juraj Lenkovic tábornok seregére is vereséget mérnek a törökök. A velenceiek katonái Leonardo Foscol tábornok vezetésével és számos horvát ezred közreműködésével, tíz napig tartó véres ütközet után, 1648.március 31-én felszabadítják Klist a török uralom alól. Ez volt a legnagyobb sikerük a Krétai háború folyamán. A velenceiek létrehozzák a klisi katonai közigazgatási területe, amelyet klisi székhellyel a helytartó irányít. Klis vára, teljesen felújítva és jelentősen kibővítve, 1797-ig marad a Velencei Köztársaság zászlaja alatt. Ekkor az osztrákok, majd 1805-től 1813-ig rövid időre, a franciák kezére került. Az osztrák közigazgatás második időszaka egészen 1918-ig az I.világháború végéig tart. Amikor az Osztrák-Magyar Monarchia szétesik, Klis osztozik a többi horvát terület Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, majd Jugoszlávia határain belüli sorsával. A II.világháború folyamán, 1941.áprilistól 1944.októberéig, Klis vára utoljára szolgált hadászati célokra. Ekkor többnyire az olasz és német megszállók uralták. 1990 óta a független Horvát Köztársaság lobogója lengedez a várban.

Fotók: NOVANTA

Nincsenek megjegyzések: