2012. szeptember 28., péntek

CSEHORSZÁG: Prága 4.


Királyi palota:

A Régi Károly palotába a harmadik udvar felőli bejáraton lépünk be. A 16. század végéig királyi lakóhely volt. A bejárat előtt az 1664-ben készült Sas kút látható. Az első, részben fából és vályogból épített hercegi rezidenciát a 11.században román kővár váltotta fel. IV.Károly ezt alaposan kibővíttette. Ma látható reneszánsz külsejét Jagelló Ulászló idejében kapta.
Az Ulászló terem egy 74 méter hosszú, 18 méter széles, 14 méter magas reprezentációs célra épített terem. Nyüzsgő udvari élet folyt a teremben, még lovagi tornákat is rendeztek itt.
Volt trónterem, gyűlésterem, koronázó terem is. Látható továbbá a régi gyűlésterem, a kancellári iroda, a birodalmi udvar tanácsterme, a Vencel terem s a palotaudvar felé árkádos folyosó.
A Szt.György tér szomszédos a harmadik várudvarral. Jobb oldalán a régi Királyi palota mellett áll a Mindenszentek temploma ,IV.Károly magánkápolnájának épült. Vele szemben a kéttornyú, háromhajós román stílusú Szt.György bazilika, a Vár legrégibb épen maradt épülete magasodik. 1142-ben épült, és Prága legjelentősebb románkori építménye.
A Szt. György térről a György utca az egykori Nemesasszonyok Intézete, majd a Lobkowitz palota mellett a régi várlépcsőhöz vezet.

Prága
Szent György bazilika.

Arany utcácska:

Félúton balra egy lépcsősor vezet fel a közvetlenül a várfalhoz tapadó, apró házacskákból álló, híres-neves 16.századi utcácskába.
Eredeti állapotában maradt meg, csak éppen alaposan rendbe hozták, s ma már végig múzeum, kiállítószoba, és üzlet. 1541 után épült ki, lakosai azonban udvari katonák, várcselédek s nem mint a legenda tartja aranycsinálók voltak. Az ember alig tudja elképzelni miként fért el itt egy család s esetleg még egy suszterműhely is.
Prága
Arany utcácska.


Az Arany utcácska elején a Fehér torony emelkedik, az utcácska végén pedig a Daliborka torony (1496).
Itt tartották kemény vasláncon a jobbágyok bátor védelmezőjét, Dalibor lovagot, s végül 1498-ban kivégezték. A várhegy északi oldalán húzódó kertek is a Várhoz tartoznak.


Kilátás a Várból:


FOTÓK: Novanta.

2012. szeptember 20., csütörtök

CSEHORSZÁG: Prága 3.

KISOLDAL

A Malá Strana- Prága Budája, azzal az eltéréssel,hogy Buda a Duna jobb partján fekszik, a Kisoldal a Moldva balján. Az 1257-ben alapított városrészt mai nevén először az Újváros létrejötte után említik, ettől fogva ugyanis a Moldva innenső partja számított Prága ,,kisebbik oldalának". Az állandóan építkező IV. Károly nagyot lendített a Kisoldalon is, többek között új várfalakat építtetett. A városrészt sok tűzvész pusztította,de mindig újjáépült. A vár körül alakult ki a királyi székváros, a meggazdagodott nemesség, főpapság új palotákat építtetett a lajtős domboldalon. A Kisoldal szépsége a barokk időkben vált teljessé, a Fehér hegyi csata után a kertek, utcácskák fényűző épületek, parkok keletkeztek. Később aztán amikor az uralkodók Bécsbe tették át a székhelyüket a Kisoldal is elvesztette a jelentőségét, polgárok, kisemberek negyedévé vált. 


Prága
Kisoldal.

Induljunk el a Károly híd mellöl, a Kisoldalnak ez a része egykor a máltai lovagoké volt, nekik kellett védelmezniük a Károly hidat és a Várat.
 Külön szépsége hogy egymással immár összefüggő terjedelmes főúri kertek váltakoznak az ódon utcákkal. A Kisoldalt is éppúgy a vár koronázza, akár Budát. Jelvény, címer díszeleg a kapuk fölött, az árkádok alatt vidám sörözők és kisvendéglők. 
A prágai vár alatt nyílik a nemrégiben helyreállított barokk kertek bejárata. A teraszos kertek romantikus hangulatát egzotikus növények, szobrok, kutak és kilátók teremtik meg. 


Kisoldali tér: A tér közepét Prága egyik legmonumentálisabb egyházi épülete , a Szent Miklós templom foglalja el. 1703-1755 között épült. A templom 1500m2-es mennyezetfreskója Európa egyik legnagyobb falfestménye és Szent Miklós életét ábrázolja. A főtér három oldaláról hatalmas paloták fogják közre. 
Pihenőül néhány kellemes söröző is akad a Kisoldali téren és a környéken.

Szent Miklós 

A PRÁGAI VÁR:

A Kisoldali tértől hegymenetben kanyarognak a többé kevésbé meredek utcák és lépcsők a Hradzsin felé. 
A Prágai vár, a Hradzsin Csehország legfontosabb történelmi nevezetessége. Az épület egyszerűbb, de terjedelmesebb a budai várénál. Nemzedékek munkálkodtak az építésén, hordták a falai közé a műremekeket, időnként más nemzedékek elcipelték onnan, az egymást váltó korszakok mind rajtahagyták a bélyegüket. Tizenegy évszázad óta azonban szerepe változatlan. 1918-ig a cseh uralkodók, 1918-óta a köztársasági elnök székhelye. A 450 m hosszú és 150m széles épületegyüttes csak a nevében vár, valójában hatalmas paloták sora.A Prágai vár történelme:

Kezdetben fapalánkos agyagvár volt, a kereszténység felvétele után kőerődítményé kezdett kiépülni. A nagy építtető, IV. Károly uralkodása alatt virágkorát élte a vár. 1344-ben rakták le a mai székesegyház alapjait. A huszita időkben a Hradzsin elveszítette a jelentőségét, s bár a királyok a Várban koronáztatták meg magukat, udvartartásukkal levonultak az Óvárosba. A Mohácsi vész után a Habsburgok uralkodtak Prágában is 400 évig. Aztán a fehér hegyi csatavesztés után (1620) a Hradzsin végképp megszűnt mint uralkodói székhely. A császár,aki egyúttal mindig cseh király is volt, Bécsben maradt. Ekkorra a vár körül már álltak az új főurak és a meggazdagodott polgárok palotái. Később a vár környékére kisemberek is költöztek, ekkor épült ki a festői Arany utcácska is. A Hradzsin mai arculata Mária Terézia korában alakult ki. Az új korszerűsítést 1918-ban kezdték meg, hogy méltó rezidenciát biztosítsanak a köztársasági elnököknek.
Hradzsin tér:


Hradzsin tér
Prága

A várhegy nyugat felől a Hradzsin téren át közelíthető meg. Ez a várnegyed középpontját képező tér máig megőrizte középkori alakját. A tér eleinte forgalmas piac, később reprezentatív tér, időnként szomorú események helyszíne. Az 1541-es nagy várostűz után a tér körüli telkeket csehországi nemesek szerezték meg,hogy palotáikat a királyi udvar közvetlen közelébe építhessék. A Hradzsin palotái közül a leghatalmasabb a Schwarzenberg palota, amit két szomszédos palotából vonták össze, Ma a Hadtörténeti Múzeum otthona. Gyűjteménye egyike a leggazdagabbaknak: felöleli az európai harcászat történetét. 

Prága
Schwarzenberg palota.

A Hradzsin tér 3.sz. épülete a barokk Szent Benedek templom. A kolostorból 1960-ban szállodát építettek. Az 5.sz. alatt lévő Toszkán palotát a Toscanai nagyhercegek építették 1690-ben.  A 15.sz. ház az érseki palota, belsejében felbecsülhetetlen értékű gobeleinek találhatók. A 16.számú Sternberg palotában található a Nemzeti Galéria egy része.


Prágai vár:

A prágai várnak három udvara van. Az első várudvarra (Díszudvar) a Hradzsin tér felől egy hatalmas rácsos kapun jutunk. A kapuban várőrség áll posztot. A kaputól jobbra az elnök vendégeinek a lakosztályaiba vezet az út.

A második várudvart 1560 körül kezdték kialakítani a hajdani elővár és várárok helyén. Az első udvarnál kétszer nagyobb,s déli részét az elnök fogadószobái foglalják el. Az udvar közepén barokk díszkút, melette a 17.századból egy kisebb kút. A második udvarról nyílik a barokk pompájú Spanyol terem. Eredetileg II. Rudolf istállóinak díszcsarnoka volt. A második udvar délkeleti sarkában Mária Terézia idején épített Szent Kereszt kápolnát találjuk.1961-ben itt rendezték be a Szent Vitus székesegyház kincstárát.

Második udvar.

A harmadik udvar a másodiknál is sokkal nagyobb és a várrendszer legrégebbi része. Az ásatások során az eredeti 9.századi épületek maradványai is napvilágra kerültek. A harmadik várudvar az 1541-es hatalmas tűzvész után fokozatosan alakult ki, hiszen akkor itt minden középkori épület leégett. Az udvar világhírű ékessége a Szent Vítus székesegyház. A székesegyház a Károly híddal és a Lőportoronnyal együtt Prága jellegzetes épületei.

Szent Vítus katedrális:


A templom szűk várudvarra van beszorítva, homlokzata felől áttekinteni nem is lehet, hiszen Prága legnagyobb temploma. A katedrális hossza 124 méter, a kereszthajó szélessége 60 méter, magassága 33 méter. A főtorony magassága 96 méter, a boltívet 28 pillér tartja. A mellékhajók fölötti galérián a királyi család tagjainak és az építőknek a szobrai láthatók. A főoltár előtt királyi (1589) síremléket láthatunk, ahol I. Ferdinánd és felesége Anna királyné és fia II.Miksa található. A toronyban található Csehország legnagyobb harangja.A királyi kripta a Szent keresztkápolnából nyíló lejáraton át közelíthető meg. Itt alusszák örök álmukat az ország nagy uralkodói. Pl: IV. Károly, IV. Vencel, Podjebrád György és II.Rudolf.
A Vencel kápolna előtt található Leopold Schlick gróf síremléke, nem messze tőle pedig Nepomuki Szent János ezüst síremléke (1736). A védőszent csontjai kis kristálykoporsóban nyugszanak.

Ezüst síremlék.Szent Vítus székesegyház.
Prága.

A katedrális déli sarkánál áll a régi püspöki palota.

FOTÓK: Novanta.