2012. május 25., péntek

AUSZTRIA: Güssing vára (Németújvár)

Güssing vára

Güssing Dél Burgenland legjelentősebb városa, kulturális központja, közigazgatási székhelye. A középkorban a stájer eredetű Németújvári grófok fészke volt, akik állandó harcban álltak szomszédaikkal, mígnem 1327-ben leverte őket Károly Róbert. 1524-ben lett a Batthyányaké, akik 400 éven át birtokolták. Güssing az Östömen patak partján fekszik,a környezetéből hirtelen kiemelkedő várhegy tövében. Güssing az egyik legszebb Burgenlandi település.

Güssing vára

Güssing története:

A helységet, 1157-ben említi először oklevél, amelyben II.Géza megengedi a szomszédos Héber nemzetségbeli Volfernak, hogy bencés kolostort építsen, birtokai középpontjába. A kolostor a helység fölött emelkedő sziklakúpon épült fel egy fából készült várral együtt. III.Béla elvette Volfer fiától, mert helyén 1180 körül királyi várat építtetett a nyugati határ védelmére. Ez a kővár 1242-ben már védelmül szolgált a tatárok ellen. 1327-től Zsigmond koráig koronabirtok volt a vár. A helység a vár körül fejlődött ki. Ebben az időben készült el a város körüli védőfal, amely ma még néhány helyen megmaradt. A török háborúk idején a vár fontos szerepet játszott. A XVI.-XVII. században újból megerősítették, ezzel egy időben a középkori öregtornyot a templomtoronyhoz kapcsolták. A XVIII.század végén a vár korábbi jelentőségét elvesztette. 
Az épület hamar pusztulásnak indult. Csak a XX.század elején Batthyány Iván keze alatt kezdtek hozzá a vár megmentéséhez.

A vár egyik kapuja.

Várudvar.

A vár   
A vár a város feletti vulkáni kúpon emelkedik.Az olasz bástyarendszerrel kiépült magyar végvárak tipúsába sorolható. A védőfallal körülvett város képezte az első védelmi rendszert. A várhoz meredek kapaszkodó vezet. A várhegy alatt álló első kapun az 1544-es évszám jelzi az építési idejét. Hasonló korú a második, ugyancsak Batthyány Ferenc által épített kapu is. Még további két kapun keresztül és bástyák között vezet az út, amelyek a 16.-17.században épültek. A védelmi vonal utolsó állomása a középkori eredetű, 15.században épült kapuzat. Ezen a kapun áthaladva jutunk a széles várudvarba, amelyet egykor védőbástyák vettek körül. Itt található a vár 1571-ben készült ciszternája.

A vár belső magjához-a palotához- egy lépcső vezet. Itt található a kétemeletes lakótorony, a lépcsőház és a bástyák. A földszinti helységek többségét sziklából vágták ki. A palota és a kápolna között elhelyezkedő egykori öregtorony már csak az alsó részben középkori eredetű, a 17.században kiegészítették és templomtoronnyá alakították át. A várral nyitott folyosós lépcsőház köti össze. 

Güssing vára

A vár gazdagon díszített helységeiben múzeumot rendeztek be. A vármúzeum négy részből áll. Az egykori lovagteremben, ahova barokk lépcsősor vezet, rendezték be a Batthyány család képtárát. A falakon húsz főúri portré látható, továbbá emléktárgyak,egy 16.századi tölgyfaasztal faragott székekkel,s egy öreg orgona, amelyen egykor Mozart is játszott.További képek a vármúzeumbólGüssing vára 
Sziklába vájt konyha

A Havas Máriának szentelt várkápolna a 15.században épült, gótikus stílusban. A palota földszintjén van a kápolna, a falon a Batthyányiak halotti maszkjai,s címerpajzsok láthatók.

Güssing vára 
Várkápolna.

Kilátás a várból


Kijárat a toronyba

Írás a falon.


Fotók: Novanta

Nincsenek megjegyzések: